Αυτό είναι το γονίδιο που μας δείχνει μεγαλύτερους ή μικρότερους!