Αυτό είναι ένα από τα πιο βρώμικα αντικείμενα στην κουζίνα