Αξιοματούχος Ευρωζώνης." Σε εποπτεία η Ελλάδα μέχρι να...σβήσει ο ήλιος"