Αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις από το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών