ΑΘΛΕΣΗ - Μια ακόμα επιτυχία, για τις γυναίκες επί της Αναγέννησης Καρδίτσας