Αριστοτέλης: Πίσω από κάθε πόνο σου στέκει ένα λάθος σου…