Αρχιεπίσκοπος: Η Εκκλησία δεν έχει την περιουσία που νομίζουν