Αργία η εορτή των Τριών Ιεραρχών κι όχι εκκλησιασμός για τα σχολεία.... Είναι προτιμότερο το σπίτι από την Εκκλησία για τους άθεους προδότες....