ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΑΣ - ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ