Αποχαιρετά το καλοκαίρι ο Εξωραιστικός Σύλλογος Αγίας Κυριακής