Από το έπος της «απελευθέρωσης» στα «μνημόνια για πάντα»