Από την Κρέντη στο Καρπενήσι, στο ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4