Απίστευτη διδακτική ιστορία: Ο γιατρός γιος και η «αμόρφωτη μάνα»