Απηγορεύθει η ίδρυση ναυπηγείων στην παραλιακή έκταση της Αττικής