Απαγόρευση καπνίσματος: Εγκύκλιος με πρόστιμα για τους δημόσιους υπαλλήλους