Απαγορεύονται οι εκλογές; Η περίεργη δέσμευση του 4ου μνημονίου