Απ' τα "αγιασμένα" στυλό στις "ευλογημένες" ιατρικές στολές