Απ. Αντωνούδης: Δίκαιο το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων