ΑΟ Χαλκίς: Μη αποδεκτές οι παραιτήσεις Σιγανού-Πίσχινα