Αντ. Ντούντα: "Η ΕΕ πρέπει να πάψει να εξαρτάται από το ρωσικό φυσικό αέριο"