Ανοίγει ο δρόμος για την εκ νέου χρήση της Τεχνητής Λίμνης Στράτου από την Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι