ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ:ια μια ακόμη φορά το προεδρείο αγνόησε το ρόλο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης