Ανεπαρκέστατος ο χρόνος διαβούλευσης για το MASTER PLAN της ΟΛΠ ΑΕ