Άνδρος: Εργασίες ανακαίνισης στο Κοινοτικό Γραφείο Κατακοίλου