Αναβολή Καλοκαιρινών Παιχνιδιών για παιδιά από τα Κατηχητικά Αμυνταίου