Αναπτύχθηκε πλήρως το εργοτάξιο για την εκτέλεση του έργου στον παραλιακό δρόμο Σητείας