Ανακοινώθηκε έκτακτη επιχορήγηση 6 εκατ. ευρώ στα ΤΕΙ