Ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων για την φιλοξενία των υπό μετακίνηση προσφύγων