Ανακοίνωση της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων της Γυναίκας