Ανακοίνωση της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Μας ζητούν να σωπάσουμε. Θα το δεχτούμε;»