Ανακαλύφθηκαν τα αρχαιότερα ίχνη κρασιού, ηλικίας 8.000 ετών