ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ