Αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ ο Τραμπ