Αν κάποτε έλεγε ο Κων/νος Καραμανλής ότι η Ελλάδα είναι φρενοκομείο, τί θα έλεγε σήμερα;