Άμεση επέμβαση της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας σε επικίνδυνο σημείο