Αλλαγές στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας- Πολλοί εργαζόμενοι θα χάσουν το δικαίωμα