Άλλα τρία Chinook εντάσσονται στη δύναμη της Αεροπορίας Στρατού