Αλγόριθμος μετατρέπει το όνομά σας σε μουσική μελωδία!