Αίτημα του Δήμου Σαμοθράκης σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος