ΑΙΣΧΟΣ! Με €9εκ. ενισχύθηκαν 696 νέοι αγρότες, αντί να τα δώσουν μαύρα σε Offshore δημοσιογράφων και λαμόγιων όπως έκαναν οι Σαμαροβενιζέλοι!

Προέλευση