ΑΗΚ: Ενημέρωσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για τις νέες διατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα