Αγελάδα καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή πέρασε τα σύνορα της ΕΕ