Αγαθοδαίμονας και Πωρίας ο γενειοφόρος Όφις του Ασκληπείου