Αφού έκανε την αρχή τώρα ποιος τον πιάνει τον Χαλκίδη ...