Αφιερωμένο στη λιμνοθάλασσα της Λευκάδας το πρώτο τριήμερο (4-6) του Μαΐου