ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ