900.000 οφειλέτες μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις