700.000.000 ευρω διαχειρίστηκαν οι ΜΚΟ για τους πρόσφυγες... ιδού το αποτέλεσμα!