61 συνολικά οι κατάλληλες για κολύμβηση ακτές στην Αιτωλοακαρνανία