5.000,00€ για τα Αιάντεια, 10.000,00€ για τα Σαλαμίνια